Dansk Datsun Klub har nogle enkle regler for beskyttelse af medlemmernes personlige oplysninger, til opfyldelse af EU's persondataforordningen (GDPR).

EU's persondataforordning.

Dansk Datsun Klub (DDK) opbevarer og gemmer følgende oplysninger om klubbens medlemmer.

Nuværende og nye medlemmer:
For nuværende medlemmer og når et nyt medlem melder sig ind, gælder følgende betingelser for at vedkommendes data benyttes.
DDK registrere navn, adresse, medlemsnummer, telefonnummer, e-mailadresse, samt eventuelle bil/er, der herefter indgår på DDK's medlemsliste.

Nye medlemmer tilkendegiver enten ved afkrydsning på indmeldelsesblanketten eller elektronisk (på mail), at de accepterer at de ovennævnte afgivne oplysninger videregives til klubbens øvrige medlemmer via medlemslisten.
Medlemslisten udleveres med ovenstående personoplysninger til alle medlemmer, men offentliggøres ikke på klubbens hjemmeside eller Facebook og udleveres ikke til tredje person fra DDK's bestyrelse. Såfremt det senere besluttes at ligge medlemslisten på f.eks. klubbens hjemmeside eller Facebook, må medlemslisten kun kunne tilgås via et password.

Ansvarlig for oplysningerne:
Den medlemsoversigt, som klubben har i dag, og som bruges til at sende f.eks. mails ud efter eller kontingentopkrævninger, opbevares af formanden som er dataansvarlig og tilser, at de data medlemmerne har opgivet om dem selv holdes i et lukket forum.

Datasikkerhed:

Af datasikkerhedsmæssige grunde benyttes to usb-stik hvor det ene indeholder medlemmernes informationer, således at disse bliver holdt adskilt fra den personlige computer i tilfælde af tyveri, brand eller sammenbrud. Det andet stik er backup, som indeholder de samme data. Hvis et medlem melder sig ud er den dataansvarlige forpligtet til at slette medlemmets data.

Oplysninger om kontaktpersoner:
Til det formål har bestyrelsen, af egen fri vilje opgivet navn og telefonnummer. Dette for at koordinere og stå til rådighed for medlemmerne. Disse oplysninger findes generelt på klubbens hjemmeside og/eller på Facebook.

Dansk Datsun Klub