Arrangementer

Kommende og gennemførte arrangementer i klubben. 

Generalforsamling 2020.

Sted: Holtbakken 3, 7000 Fredericia. Tidspunkt: 21. marts 2020, kl. 15.00.

Formanden har 11. februar 2020 pr. mail udsendt indkaldelse til alle medlemmer.

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Beretning
4. Regnskab og fastlæggelse af næste års kontingent.
5. Indkomne forslag
6. Valg ifølge §8
7. Næste års program
8. Eventuelt

Eventuelle forslag skal fremsendes til formand Jørn Krogh, datsunklubben@gmail.com senest 8 dage før generalforsamlingen.

Gerne tilmelding på mail senest 18. marts 2020 på grund af forplejning, vel mødt hos Jes.
 

Kære medlemmer i Dansk Datsun Klub og andre Datsun fans.
En julehilsen fra bestyrelsen og information om kontingentbetaling fra kasseren.

Snart er et år gået, endnu et spændene år for vores klub, hvor udveksling af reservedele, tekniske assistancer, Classic Race, Årets træf og deltagelse i mange andre lokale træf, men også et par nye tiltag.

På den årlige generalforsamling, hvor Jes velvilligt lagde hus og hjemmebagte boller til, ændrede vi lidt på vedtægterne, således kravet om medlemskab af Dansk Veteranbil Klub, blev en anbefaling og ikke et krav.

Dette betød samtidig, at generalforsamlingen besluttede, at fra 2020 skulle der betales et kontingent til Dansk Datsun Klub, på kr. 100,00/år. Klubben har de første par år trukket meget på medlemmernes godhed og hentet lidt tilskud fra DVK. Klubben har bl. a. faste udgifter til drift af hjemmesiden og andre markedsføringsmaterialer ved diverse udstillinger og årets træf.

Ifølge vedtægternes §4 betales kontingentet forud, hvorfor du bedes overføre beløbet til klubbens konto, 7300 - 1063277, mærket med navn, senest den 10. januar 2020. På forhånd tak.

Det kommende år...

Bilmesse og Brugtmarked i Fredericia.

Bestyrelsen har allerede planer for medlemmerne, vi arbejder på at få en klubstand på Brugtbilmessen i Fredericia, den 21. og 22. marts 2020. Vi er lovet plads, men ikke endelig størrelse eller placering på messen. Udgifterne er meget begrænsede, da klubben i forvejen råder over nødvendigt stand udstyr, som flag, bannere og diverse beklædning med logo. En god mulighed for at mødes med andre medlemmer, skaffe nye medlemmer og udstille vore biler, både inden- og udendørs.

Classic Race Århus og måske København.

Klubben har de sidste to år haft en stand i Mindeparken, første år udelukkende Datsun biler, andet år var andre "Japanere" blevet interesserede. Klubben var tovholder overfor Classic Race og fik etableret en fælles "Japanerstand" på bedste sted i Mindeparken.

Det er allerede aftalt med Classic Race Århus, at succesen bliver gentaget i 2020. Stor opfordring til at
deltage med alle Datsun biler, en kæmpe oplevelse, både klubsamværet og helt specielt de øvrige udstillinger og en masse nostalgisk race, hertil gratis indgang for chaufføren!! Det vil samtidig være oplagt at forsøge det samme ved Classic Race København, hvorfor erfaringerne fra Århus, nemt kan overføres til det sjællandske race.

Generalforsamling og Træf 2020.

Sommerens vigtigste træf, forventes afholdt i weekenden 28. - 30. august 2020, sted og indhold aftales på generalforsamlingen, der afholdes lørdag d. 21. marts 2020.

Der kommer selvfølgelig andre arrangementer og møder løbende på programmet, som gerne skal give endnu flere oplevelser i vores fælles klub, bestyrelsen er altid interesseret i nye forslag fra alle medlemmer.

Bestyrelsen ønsker alle en glædelig jul og et spændende nytår.

Mange Hjule hilsner

Jørn, Benny, Bent og Jes
(supp.)

PS: Sæt beløbet til betaling med det samme, så glemmer du det ikke!


Fællestræf for japanske bilmærker til Classic Race - Århus 18/5 2019.

Mazda, Toyota og selvfølgelig Datsun var repræsenteret på en fællestand i Mindeparken, sammen med mange andre aktiviteter og udstillinger. Standen blev besøgt af mange interesserede, der blev overraskede ved at se "uddøde" bilmodeller, som de kendte rigtig godt fra deres ungdom, eller familiemedlemmer og bekendte, som netop havde en af de udstillede modeller. Honda og en enkelt Toyota mere, skulle også have deltaget på standen, men fik desværre uforudsete problemer.  

Der var udstillet 11 forskellige biler, fire Mazda, to Toyota og fem Datsun biler, som alle optrådte nypolerede og som nye biler, fra dengang...

Stor tak til Au2parts for sponsorstøtte til  "Japaner-udstillernes" bespisning.

Sted: Holtbakken 3, 7000 Fredericia. Tidspunkt: 6. april 2019, Kl. 14.30. Dagsorden i følge vedtægterne. Bestyrelsen vil fremkomme med forslag til ændringer af vedtægterne. Udsendes senere fra formanden.

Træffet afholdes i weekenden 24. - 26. august 2018. Det vil være muligt at deltage i det omfang den enkelte har tid og mulighed. Se praktiske oplysninger under dette punkt, herunder eventuel reservation af overnatning.

Der indkaldes til den årlige generalforsamling, som afholdes 24. marts 2018, kl. 10.00. Sted: DVK standen på Bilmessen & Brugtmarked, Dr. Margrethehallerne, Fredericia. Dagsorden: I følge vedtægterne. Se også referat under dette punkt.

MOTORSHOW

2018-02-03

Dansk Datsun Klub deltager i dagene 2. - 4. februar 2018 i MOTORSHOW - Life on wheels i Messe Center Herning. På vores stand vil vi udstille tre vidt forskellige Datsun biler, som hver for sig repræsenterer mærket. Datsun 1000 - Datsun 100 A - Datsun 240Z KOM OG BESØG OS PÅ STANDEN, VI FORSØGER AT BEMANDE HELE WEEKENDEN. VEL MØDT...